Lietošanas noteikumi un nosacījumi

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Pēdējo reizi tika atjaunots: 2023.02.23.

Šī vietne (“E-veikals”) pieder un to pārvalda SIA Smart Vision (40203206546), kas reģistrēta Rīgā, Matīsa iela 78A (Latvija) (“mūsu, mēs” un “Tirgotājs”).

Šie noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) veido juridiski saistošu līgumu ("Līgums") starp jums (“Lietotājs” un/vai “Pircējs”) un mums, kas regulē piekļuvi E-veikalam un tā izmantošanu, kā arī tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties produktus vai pakalpojumus (“Preces”) E-veikalā. Tāpēc, izmantojot E-veikalu, šie noteikumi uz jums attieksies automātiski. Pārliecinieties, ka pirms E-veikala lietošanas Jūs esat rūpīgi izlasījis šos Noteikumus. Lietojot un piekļūstot jebkurai E-veikala lapai vai tā daļai, Jūs nepārprotami piekrītat ievērot visus šos Noteikumus un nosacījumus, tajā skaitā Privātuma politiku, un ka tie jums ir saistoši. 

Ja jūs nepiekrītat mūsu Noteikumiem, Jums nav atļauts piekļūt vai izmantot E-veikalu.

Iesakām izdrukāt vai saglabāt šos Noteikumus. Aktuāla šo Noteikumu versija ir vienmēr pieejama mūsu E-veikalā.  

Personām, kuras nav reģistrētas E-veikalā, ir iespēja apskatīt un izmantot tikai daļu no E-veikala pieejamām funkcijām, bet tām nebūs iespējas izmantot noteiktus pakalpojumus. Šādām personām ir  jāievēro E-veikala lietošanas noteikumi, Privātuma politiku un citi noteikumi, kas paredzēti E-veikalā, kā arī atbilstošus tiesību aktus.

Noteikumi sastāv no sekojošiem punktiem: 

Lietošanas noteikumi

Preču un pakalpojumu cena

Pirkuma līguma noslēgšana un pasūtījuma noformēšana

Apmaksa

Preces izmēģinājuma iespēja

Preces piegāde

Briļļu apdrošināšana

Atteikuma tiesības, preču atgriešana un apmaiņa

Pretenziju izteikšana un preces garantija

Preces iepakošanas noteikumi tās atgriešanas gadījumā

Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana

Intelektuālais īpašums

Pircēju atbalsta serviss un kontakti

 

1. LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1.1. E-veikala lietošana un reģistrācija (konta izveidošana) tajā ir bezmaksas.

1.2. Reģistrējoties E-veikalā, Jums ir pienākums sniegt precīzu, patiesu un pareizu informāciju par sevi, kā arī atjaunot to, kad tā mainās. Detalizētāka informācija par datiem, kas Jums jāsniedz, ir atrodāma mūsu Privātuma politikā.

1.3. Jūs varat reģistrēt kontu, izmantojot savu e-pastu un paroli vai izmantojot sociālo tīklu platformas, kā piemēram, Facebook vai Google.

1.4. Pircējam ir pienākums neizpaust savus E-veikala pieslēgšanās datus, glabāt tos un nodrošināt, ka dati būtu zināmi tikai viņam un datus lietotu tikai viņš, neatklāt vai citādā veidā neradīt iespējas citām personām iepazīties vai izmantot šos datus. Jums nekavējoties jāpaziņo mums, ja Jums ir iemesls aizdomām, ka jūsu piekļuves informācija ir nozaudēta, nozagta vai kā citādi izmantota vai tai var piekļūt trešās personas. Visas darbības, kuras veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodus, tiek uzskatītas par Pircēja veiktām darbībām, un Pircējs uzņemas visu atbildību par tādu darbību sekām.

1.5. Tiklīdz mums rodas aizdomas, ka ir pārkāpts kāds no Noteikumu nosacījumiem, mēs saglabājam tiesības atcelt vai apturēt Jūsu konta darbību uz izmeklēšanas laiku.

1.6. Piekļuvi E-veikalam un tā izmantošanu, ieskaitot lapu apskatīšanu, saziņu ar mums, informācijas par produktu lejupielādi un pirkumu veikšanu E-veikalā, lietotāji veic vienīgi personiskiem mērķiem, kuri nekādā gadījumā nav saistīti ar jebkādu tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.

1.7. E-veikals patur tiesības mainīt Noteikumus jebkurā laikā. Pēdējais datums, kurā Noteikumi tika izmainīti, ir norādīts Noteikumu sākumā. Jūs varat noraidīt Noteikumu izmaiņas un izbeigt Līgumu, nekavējoties izbeidzot reģistrāciju E-veikalā (izdzēšot izveidoto kontu), kā arī pārtraucot lietot un piekļūt E-veikalam. Šajā gadījumā Jūsu piekrišana agrākajām Noteikumu versijām paliek spēkā un tiks piemērota jebkuram strīdam starp Jums un mums. Turpinot piekļūt vai lietot E-veikalu un tā pakalpojumus, Jūs piekrītat Noteikumu izmaiņām.
 

2. PREČU UN PAKALPOJUMU CENA

2.1. Preču cenas ir norādītas preču lapā un ietver attiecīgai precei Latvijas Republikā pirkuma izdarīšanas brīdī piemērojamo un spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli.

2.2. Piegādes maksa, kas ir atkarīga no piegādes veida, ko Pircējs izvēlas pasūtījuma noformēšanas brīdī, tiek pieskaitīta Preces cenai. Piegādes veids tiek izvēlēts un piegādes maksa tiek aprēķināta pirkumu groza sadaļā.

2.3. Preču klāsts, cenas un atlaides var atšķirties no Preču klāsta, cenām un atlaidēm Tirgotāja mazumtirdzniecības veikalos.

2.4. E-veikals var mainīt E-veikalā pārdoto Preču cenas jebkurā laikā.

 

3. PIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

3.1. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Jums un Tirgotāju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs E-veikalā noformē preču grozu, norāda piegādes adresi, izvēlas apmaksas veidu, iepazīstas ar šiem Noteikumiem un nospiež pogu „Pasūtīt“. Līgums ir spēkā, kamēr no tā izrietošie pienākumi netiks pilnībā izpildīti. Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt visiem noteikumiem vai to daļai, Preces pasūtīšana viņam ir aizliegta.

3.2. Iegādājoties optiskās brilles mūsu internetveikalā, klients piekrīt sekojošiem punktiem:

- Jūs esat vecāks par 18 gadiem un neesat neredzīga vai vājredzīga persona.
- Briļļu recepti ir izrakstījis sertificēts optometrists vai acu ārsts un tā nav vecāka par 12 mēnešiem. 
- Jūs esat ievadījis receptes datus pareizi.
- Pēc pieprasījuma, Jūs varēsiet uzrādīt savu briļļu recepti.

3.3. Pēc Preces izvēles Pircējs pievieno Preci grozam, nospiežot pogu “Pievienot grozam”.

3.4. Pirms apmaksas veikšanas pirkumu groza sadaļā ir iespējams mainīt preču skaitu, kā arī izņemt Preces no pirkumu groza.

3.5. Lai noformētu pasūtījumu, pirkuma grozā jāievada vajadzīgie dati, jāizvēlas apmaksas veids un jānospiež poga „Uz apmaksu”.

3.6. Pasūtījums uzskatāms par pilnīgi noformētu pēc pogas „Uz apmaksu” nospiešanas un maksājuma saņemšanas, par ko Pircējs tiks informēts, saņemot savā norādītajā e-pasta adresē pasūtījuma apstiprinājumu. 

3.7. Ja Pircēja pasūtītā Prece nav pieejama, Tirgotājs anulēs pasūtījumu. Pasūtījumu ir iespējams anulēt pilnībā vai daļēji. Pircējs nekavējoties tiks informēts par pasūtījuma anulēšanu un viņa tiesībām saglabāt vai atcelt pārējo pasūtījuma daļu.

3.8. Pasūtījuma pilnīgas vai daļējās anulēšanas gadījumā, Tirgotājs atgriež Pircējam naudas summu, kas atbilst anulētās Preces pirkuma maksai.

 

4. APMAKSA

4.1. Pircējs par E-veikalā izdarītajiem pirkumiem veic 100% priekšapmaksu.

4.2. Pasūtījumu var apmaksāt, izmantojot maksājuma karti vai E-veikalā norādītās maksājumu sistēmas.

4.3. Maksājumi tiek veikti ar maksājuma metodēm, kurus nodrošina trešās puses - mūsu partneri, kas garantē drošus un uzticamus pārskaitījumus. Tirgotājs neiegūst piekļuvi Pircēja bankas vai kredītkartes informācijai.

4.4. Pēc tam, kad pasūtījums ir iesniegts un apmaksāts, Pircējam uz e-pastu tiks nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums ar pievienoto pavadzīmi.

 

5. PRECES IZMĒĢINĀJUMA IESPĒJAS

5.1. Pircējam ir iespēja veikt 7 dienu izmēģinājumu šādām preču kategorijām: briļļu ietvars un saulesbrilles.

5.2. Preces izmēģinājuma gadījumā, Pircējs samaksā Tirgotājam 15% no Preces vērtības. 

5.3. Pircējam ir pienākums atgriezt Tirgotājam Preci 10 (desmit) dienu laikā, no Preces izmēģinājuma perioda sākuma, kas noteikts šo Noteikumu 5.1. punktā.Precei jābut tieši tādā pašā stāvoklī kā saņemšanas brīdī, kā arī Preces oriģinālā iepakojumā. Precei un oriģinālajam iepakojumam nav pieļaujami trūkumi vai kādi citi defekti, kas samazina tā vērtību vai pilnībā izslēdz Preces turpmāko lietošanu.

5.4. Tirgotājs atmaksā Pircējam šo Noteikumu 5.2.punktā noteikto summu 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja Pircējs ir atgriezis Preci tādā stāvoklī, kā tas ir noteikts šo noteikumu 5.3.punktā.

5.5. Ja Pircējs, pēc izmēģinājuma perioda beigām, nav iesniedzis preci kurjerpastā vai arī prece tiek atgriezta bojāta, kā paskaidrots 5.3. punktā, Pārdevējs ir tiesīgs iekasēt preces pilnu summu no Jūsu kredītkartes vai izraksīt rēķinu (rēķins tiks nosūtīts uz klienta e-pastu,kas tiek norādits reģistrējoties) par katru nozaudētu, sabojātu briļļu ietvaru vai saulesbrillēm.

5.6. Gadījumā, ja Klients 10 (desmit dienu laikā) neveic pilnu maksājumu par 5.5. punktā minēto situāciju, Pārdevējs var vērsties parādu piedziņas kompānijā.

 

6. PRECES PIEGĀDE

6.1. Preces tiek piegādātas Latvijas teritorijā.

6.2. Preces tiek piegādātas Pircējam bez maksas, ja pasūtījuma vērtība pārsniedz 35 EUR.

6.3. Tirgotājs izsūta Pircējam pasūtītās un apmaksātās Preces 2 - 4 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Piegādes laiks ir atkarīgs no pasta pakalpojumu sniedzēja.

  

7. PAPILDUS GARANTIJA

7.1. Noformējot optisko briļļu pasūtījumu, Pircējam ir iespēja iegādāties briļļu papildus garantiju (“Papildus garantija”). Papildus garantiju var iegādāties tikai kopā ar briļļu pirkumu.

7.2. Papildus garantija var izmantot jebkurā Tirgotāja mazumtirdzniecības vietā, kas norādīta Tirgotāja mājaslapā www.smartvision.lv.

7.3. Papildus garantiju var saņemt tikai gadījumos, kad Pircējs brilles pilnīgi vai daļēji sabojājis savas netīšas rīcības dēļ.

7.4. Papildus garantija attiecas uz ietvara un lēcu bojājumiem un ietver:

 • Bezmaksas redzes pārbaudi;
 • Bezmaksas optisko briļļu labošanu, ja labošana var tikt veikta un, ja uz to neattiecas ražotāja garantija;
 • 70% atlaide jaunām lēcām no pamatcenas, ja briļļu recepte nav mainījusies;
 • 70% atlaide jaunam ietvaram no pamatcenas, ja bojāto ietvaru nav iespējams salabot;
 • Bezmaksas optisko briļļu izgatavošanu.

7.5. Papildus garantija neietver gadījumus, kad:

 • Brilles ir nozagtas vai pazaudētas;
 • Briļļu kopšana un/vai lietošana nav veikta atbilstoši briļļu lietošanas instrukcijai, vai tika lietota kopā ar neatbilstošiem aksesuāriem;
 • Brilles ir apkalpotas un/vai labotas pie citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nav autorizētais Smart Vision servisa centrs.

7.6. Papildus garantijas cena ir 10% no briļļu pirkuma cenas pēc atlaidēm.

7.7. Tirgotājs izvēlas briļļu servisa metodi/-es un iespējas pēc saviem ieskatiem, balstoties uz piemērotāko risinājumu un tam atbilstošiem resursiem. Briļļu izgatavošana tiek piemērota tikai gadījumos, kad briļļu remonts nav iespējams. Briļļu remontam var tikt izmantotas neoriģinālas detaļas, ja ražotāja detaļas nav pieejamas. Ja brilles nevar salabot un/vai ja remonta izmaksas pārsniedz sākotnējo briļļu iegādes cenu un/vai ja remonta detaļas vairs nav pieejamas produkta vecuma vai briļļu ražotāja darbības pārtraukšanas dēļ, mēs piedāvājam Pircējam citu ietvaru un briļļu lēcas, kuru kvalitāte un vērtība atbilst iegādātajām brillēm. Pēc mūsu ieskatiem mēs varam pieprasīt, lai Pircējs atgrieztu bojātās brilles norādītajā vietā.

7.8. Papildus garantijas izpildes termiņš var atšķirties atkarībā no briļļu ražotāja un pieteiktā bojājuma sarežģītības. Mēs centīsimies sniegt briļļu servisa pakalpojumus sapratīgos termiņos, informējot iepriekš par aptuveno servisa termiņu. Remonta laiks var tikt pagarināts, saskaņojot to ar Pircēju.

7.9. Papildus garantijas darbības termiņš - 1 (viens) gads.

7.10. Papildus garantijas saņemšanai ir nepieciešams uzrādīt briļļu pasūtījuma numuru.

7.11. Papildus garantija nav nododama citām personām un ir attiecināma tikai uz pasūtījumu, kuru Pircējs ir apmaksājis kopā ar Papildus garantijas apmaksu, un ir izmantojama vienu reizi.

 

8. ATTEIKUMA TIESĪBAS, PREČU ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

8.1. Tirgotājs ir atbildīgs par Preces neatbilstību prasībām un tās defektiem 2 gadus pēc šīs Preces piegādes Pircējam.

8.2. Atteikuma tiesības attiecībā uz Apdrošināšanas pakalpojumu var izlietot tikai kopā ar atteikumu no Preces, kopā ar kuru tika iegādāts Apdrošināšanas pakalpojums.

8.3. Gadījumā, ja Prece neatbilst prasībām vai ir bojāta, vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Tirgotājs bez atlīdzības novērš Preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina Preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. Pircējam ir tiesības pieprasīt Preces pirkuma cenas samazināšanu vai līguma izbeigšanu un par Preci samaksātās summas atgriešanu, ja:

8.3.1. Tirgotājs nav spējīgs Preci salabot vai aizvietot;

8.3.2. Preces labošana vai aizvietošana nav izdevusies;

8.3.3. Tirgotājs nav izlabojis Preces defektu saprātīgā termiņā.

8.4. Neatbilstošas Preces atgriešanas gadījumā, Pircējam tiks atmaksāta par Preci samaksātā summa, tai skaitā piegādes izmaksas, ja tādas būs radušās, pārskaitot to uz Pircēja norādīto bankas kontu 30 dienu laikā pēc Preces atgriešanas, Ja ir iestājušies visi tālāk minētie nosacījumi:

8.4.1. Tirgotājs ir saņēmis un piekritis Pircēja iesniegumam par Preces neatbilstību;

8.4.2. Pircējs ir atgriezis Preci un tās oriģinālo iepakojumu, un Preces un tās oriģinālā iepakojuma stāvoklis atbilst šo Noteikumu 7.5.punkta prasībām;

8.4.3. Starp pusēm nav strīdu.

8.5. Tirgotājam ir tiesības aizturēt samakstās naudas summas atgriešanu līdz brīdim, kamēr Pircējs atgriež Preci un tās oriģinālo iepakojumu vai iesniedz pierādījumus par Preces un tās oriģinālā iepakojuma nosūtīšanu Tirgotājam.

8.6. Pirmā mēneša laikā kopš Preces nodošanas Pircējam, Tirgotājs apmaksā izdevumus, kas saistīti ar preces labošanu vai apmaiņu. Turpmākā garantijas perioda laikā attiecīgos izdevumus Tirgotājs apmaksā tikai tādā gadījumā, ja pretenzija ir pamatota. Preces neatbilstības vai trūkumu gadījumā Tirgotājs neatlīdzina Pircējam izdevumus un neuzņemas par tiem atbildību gadījumā, ja:

8.6.1. Preces stāvoklis ir pasliktinājies / tā tikusi sabojāta Pircēja vainas dēļ;

8.6.2. Defekti radušies, lietojot Preci neatbilstošā veidā, tai skaitā neievērojot kopšanas norādījumus;

8.6.3. Preces stāvoklis ir mainījies, Precei nolietojoties normāla lietošanas procesa rezultātā;

8.6.4. Netiek iesniegta pirkumu apliecinoša dokumenta kopija.

8.7. Katrai Precei ir pievienota Preces lietošanas instrukcija. Preces defektus, kas radušies  lietošanas instrukcijas pārkāpumu rezultātā, nevar tikt uzskatīts par garantijas gadījumu.

8.8. Ja ir Preces bojājums vai ir liels Preces nodilums, kas radies nolaidības un Preces sliktas apkopes rezultātā, naudas atgriešana un bezmaksas remonts nav iespējami pat pirms garantijas termiņa beigām.

8.9. Kopējais Preces dabīgais nodilums nav garantijas gadījums. Apkārtējās vides faktori var samazint ietvara spožumu un radīt ietvara un lēcu skrāpējumus, kas netiek uzskatīti par ražotāja brāķi.

8.10. Bezrāmju vai uz stīgas konstrukcijas brillēs, lēcas vairumā gadījumu ir atbalsta sastāvdaļa, tāpēc klientam ir jābūt īpaši uzmanīgam ar šāda veida brillēm. Briļļu lēcu lūzums vai nošķelšanās nolaidības dēļ nav garantijas gadījums.

 

9. PRETENZIJU IZTEIKŠANA UN PRECES GARANTIJA

9.1. Tirgotājs ir atbildīgs par Preces neatbilstību prasībām un tās defektiem 2 gadus pēc šīs Preces piegādes Pircējam.

9.2. Ja Pircējs pamana Preces neatbilstību prasībām vai defektus, par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas jāinformē Tirgotājs, nosūtot attiecīgo informāciju pa e-pastu [email protected] vai pa pastu uz šādu adresi: Rīga, Duntes iela 19a, i/c Sky&More, LV-1005

9.3. Gadījumā, ja Prece neatbilst prasībām vai ir bojāta, vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Tirgotājs bez atlīdzības novērš Preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina Preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. Pircējam ir tiesības pieprasīt Preces pirkuma cenas samazināšanu vai līguma izbeigšanu un par Preci samaksātās summas atgriešanu, ja:

9.3.1. Tirgotājs nav spējīgs Preci salabot vai aizvietot;

9.3.2. Preces labošana vai aizvietošana nav izdevusies;

9.3.3. Tirgotājs nav izlabojis Preces defektu saprātīgā termiņā.

9.4. Neatbilstošas Preces atgriešanas gadījumā, Pircējam tiks atmaksāta par Preci samaksātā summa, tai skaitā piegādes izmaksas, ja tādas būs radušās, pārskaitot to uz Pircēja norādīto bankas kontu 30 dienu laikā pēc Preces atgriešanas, Ja ir iestājušies visi tālāk minētie nosacījumi:

9.4.1. Tirgotājs ir saņēmis un piekritis Pircēja iesniegumam par Preces neatbilstību;

9.4.2. Pircējs ir atgriezis Preci un tās oriģinālo iepakojumu, un Preces un tās oriģinālā iepakojuma stāvoklis atbilst šo Noteikumu 7.5.punkta prasībām;

9.4.3. Starp pusēm nav strīdu.

9.5. Tirgotājam ir tiesības aizturēt samakstās naudas summas atgriešanu līdz brīdim, kamēr Pircējs atgriež Preci un tās oriģinālo iepakojumu vai iesniedz pierādījumus par Preces un tās oriģinālā iepakojuma nosūtīšanu Tirgotājam.

9.6. Pirmā mēneša laikā kopš Preces nodošanas Pircējam, Tirgotājs apmaksā izdevumus, kas saistīti ar preces labošanu vai apmaiņu. Turpmākā garantijas perioda laikā attiecīgos izdevumus Tirgotājs apmaksā tikai tādā gadījumā, ja pretenzija ir pamatota. Preces neatbilstības vai trūkumu gadījumā Tirgotājs neatlīdzina Pircējam izdevumus un neuzņemas par tiem atbildību gadījumā, ja:

9.6.1. Preces stāvoklis ir pasliktinājies / tā tikusi sabojāta Pircēja vainas dēļ;

9.6.2. Defekti radušies, lietojot Preci neatbilstošā veidā, tai skaitā neievērojot kopšanas norādījumus;

9.6.3. Preces stāvoklis ir mainījies, Precei nolietojoties normāla lietošanas procesa rezultātā;

9.6.4. Netiek iesniegta pirkumu apliecinoša dokumenta kopija.

9.7. Katrai Precei ir pievienota Preces lietošanas instrukcija. Preces defektus, kas radušies lietošanas instrukcijas pārkāpumu rezultātā, nevar tikt uzskatīts par garantijas gadījumu.

9.8. Ja ir Preces bojājums vai ir liels Preces nodilums, kas radies nolaidības un Preces sliktas apkopes rezultātā, naudas atgriešana un bezmaksas remonts nav iespējami pat pirms garantijas termiņa beigām.

9.9. Kopējais Preces dabīgais nodilums nav garantijas gadījums. Apkārtējās vides faktori var samazint ietvara spožumu un radīt ietvara un lēcu skrāpējumus, kas netiek uzskatīti par ražotāja brāķi.

9.10. Bezrāmju vai uz stīgas konstrukcijas brillēs, lēcas vairumā gadījumu ir atbalsta sastāvdaļa, tāpēc klientam ir jābūt īpaši uzmanīgam ar šāda veida brillēm. Briļļu lēcu lūzums vai nošķelšanās nolaidības dēļ nav garantijas gadījums.

 

10. PRECES IEPAKOŠANAS NOTEIKUMI TĀS ATGRIEŠANAS GADĪJUMĀ

10.1. Prece ir jāiepako iepakojumā, kurā Tirgotājs ir piegādājis Preci. Pircējam ir pienākums aizpildīt Preces atgriešanas uzlīmi, kuru Tirgotājs ir nosūtījis vienlaicīgi ar Preces piegādi, un uzlīmēt to uz iepakojuma.

10.2. Preces atgriešana notiek, izmantojot pasta vai piegādes pakalpojuma sniedzēju, vai Pircējam personīgi piegādājot Preci Tirgotāja veikalā Rīgā, Duntes ielā 19a, i/c Sky&More, LV-1005

10.3. Pircējam ir pienākums nodrošināt Preces iepakošanu tādā veidā, lai nodrošinātu pilnīgu un drošu Preces kā trausla un plīstoša priekšmeta transportēšanu tādā veidā, lai transportēšanas laikā nepasliktinātos Preces stāvoklis un nesamazinātos Preces īpašības un vērtība. Tostarp, Pircējam ir pienākums informēt pasta vai piegādes pakalpojuma sniedzēju par šādas Preces transportēšanas prasībām.

  

11. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠKIRŠANA

11.1. Neskarot obligāto patērētāju aizsardzības noteikumu piemērošanu, šos Noteikumus regulē Latvijas likumdošana.

11.2. Gadījumā ja starp Lietotāju un E-veikalu izceļas strīds, kas izriet no Līguma noteikumiem vai preces defektu dēļ, Lietotājam ir tiesības vērsties pie mums ar sūdzību, rakstiskā vai citā rakstisku reproducēšanu pieļaujošā formā (e-pastā) sūdzībā norādot savu vārdu un kontaktinformāciju, sūdzības iesniegšanas datumu, precei esošo defektu un prasīto risinājumu. Mēs atbildēsim uz Jūsu sūdzību rakstiskā vai citā rakstisku reproducēšanu pieļaujošā formā (e-pastā) 10 darba dienu laikā.

11.3. Ja Lietotājs un E-veikals nepanāk vienošanos par strīdīgu jautājumu, strīda atrisināšanai, Lietotājam ir tiesības vērsties Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

11.4. Ja puses nepiekrīt  Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumam, pusēm ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā, kur strīds tiek izskatīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11.5. Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Komisija nodrošina platformu alternatīvai strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, kas pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/odr.

11.6. Saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Pircējs piekrīt savu personas datu nodošanai parādu piedziņas uzņēmumam apstrādei, kavēto maksājumu iekasēšanai un iespējamajai datu ievietošanai publiskajās datu bāzēs.

 

12. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

12.1. E-veikala saturu, ieskaitot, bet ne tikai, attēlus, video, logotipus, izvēlnes, Web lapas, grafikas, krāsas, rīkus, dizainu, metodes, funkcijas un jebkuru programmatūru, kas tiešsaistes veikalam palīdz veikt savu darbību, aizsargā autortiesības un visas pārējās mūsu un attiecīgo tiesību īpašnieku intelektuālā īpašuma tiesības. Satura pilnīga vai daļēja, kā arī tā jebkāda veida pavairošana ir aizliegta.

12.2. Lietotājiem ir tikai atļauts apskatīt E-veikalu un tā saturu. Lietotājiem ir atļauts veikt pagaidu reproducēšanas darbības tikai personiskai lietošanai, kam ir pagaidu raksturs un ka ir būtiska E-veikala un tā satura apskates sastāvdaļa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ikviens E-veikalā publicētu darbu autors ir tiesīgs pieprasīt sava darba autorību un iebilst pret jebkādu darbu sagrozīšanu vai jebkādām citām modifikācijām, ieskaitot darbus, kas var kaitēt viņu godam vai reputācijai.

12.3. Visas preču zīmes, kas atšķir E-veikalā nopērkamos produktus, ir attiecīgo tā īpašnieku reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas tiešsaistes veikalā produktu aprakstīšanai un reklamēšanai. Mums un visiem citiem reģistrētiem preču zīmju īpašniekiem ir tiesības uz ekskluzīvu preču zīmju izmantošanu, kas mums attiecīgi pieder. Jebkāda šādu preču zīmju nelikumīga vai neatļauta izmantošana ir aizliegta un rada nopietnas juridiskas sekas

12.4. Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi, ja jūs interesē saišu uz E-veikala saturu izmantošana publiski pieejamām tīmekļa lapām: [email protected]

 

13. NOTEIKUMU GROZĪJUMI

13.1. Tirgotājs patur tiesības pārskatīt un mainīt šos Noteikumus jebkurā laikā, jo īpaši sakarā ar izmaiņām piemērojamajos normatīvajos aktos. Ja pēc mūsu ieskatiem grozījums Noteikumos ir būtisks, Tirgotājs paziņo par to Lietotājam 1 (vienu) kalendāro mēnesi pirms grozījumu spēkā stāšanās. Citi grozījumi un papildinājumi ir pieejami E-veikalā, un Jūs esat atbildīgs par šo Noteikumu regulāru pārbaudi. Ja jūs nepiekrītat Noteikumiem grozījumiem, Jūs varat pārtraukt šo Līgumu un dzēst savu kont, nosūtot Tirgotājam brīdinājumu 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā Jūsu piekrišana agrākajām Noteikumu versijām paliek spēkā un tiks piemērota jebkuram strīdam starp Jums un mums. Turpinot piekļūt E-veikalam pēc grozījumu stāšanās spēkā, Jūs piekrītat, ka Noteikumu jauna redakcija jums ir saistoša.

13.2. Neskatoties uz iepriekšminēto noteikumu, izmaiņas šajos Noteikumos, kas (i) ir labvēlīgākas Lietotājam; (ii) ko pieprasa likums; vai (iii) saistīti ar jauna pakalpojuma pievienošanu, papildu funkcionalitāti esošajam pakalpojumam; vai (iv) nesamazina Lietotāja tiesības un nepalielina Lietotāja atbildību - stājas spēkā nekavējoties, ja tās ir norādītas paziņojumā par izmaiņām.

14. KLIENTU ATBALSTA SERVISS UN KONTAKTI 

SIA Smart Vision

Adrese: Latvija, Rīga, Duntes iela 19a, i/c Sky&More, LV-1005

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: +37123880050

 

 

  Meklējiet mūsFacebook
  &
  Instagram